Welkom op het platform van De Vrijwillige Syndicus!

Een team van ervaren raadgevers staat klaar voor de niet-professionele syndicus!

De materie van de appartementsmede-eigendom is zonder meer complex te noemen. De voortdurende veranderingen en wijzigingen hebben ook telkens weer hun impact op de wetgeving.

De Vrijwillige Syndicus is een platform met gemotiveerde en gedreven experten die tot gezamenlijk doel hebben om de niet-professionele syndicus doorheen deze ingewikkelde materie te loodsen.

Het team van STORY Publishers en het team van onze onafhankelijke juridische en technische praktijkexperten delen de mening dat ook een niet-professionele syndicus behoefte heeft aan professioneel (juridisch) advies, ondersteuning en begeleiding.

De nood hieraan groeit elke dag. Uit de praktijk blijkt immers dat veel occasionele syndici vaak niet weten waar zij aan toe zijn als ze de taak van niet-professionele syndicus op zich nemen.

Het team achter De Vrijwillige Syndicus gaat er dan ook prat op bij te dragen aan de noodzakelijke professionele en digitale ondersteuning tijdens het (goed) beheer van de gemeenschappelijke delen binnen een appartementsgebouw.

Naast persoonlijk (juridisch) advies en bijstand, krijgen onze klanten tevens toegang tot het platform van De Vrijwillige Syndicus.

Aan de hand van hybride opleidingen (live/livestream), webinars, video's, e-books, modelformulieren, ... worden op dit platform actuele onderwerpen aangesneden, die de niet-professionele syndicus op vrijwel dagelijkse basis nodig heeft.

Denk hierbij onder meer aan de basisprincipes m.b.t. het financieel beheer, het organiseren en afhandelen van de jaarlijkse algemene vergadering of de aansprakelijkheid van de niet-professionele syndicus.

Leer hier het expertenteam beter kennen.

Story Publishers 115

Missie en visie

Het platform van De Vrijwillige Syndicus wil dé trouwste (online) bondgenoot zijn van mede-eigenaars/niet-professionele syndici in België.

Het platform streeft ernaar om voor de duizenden mede-eigenaars, die binnen hun flatgebouw de taak van syndicus op zich nemen, hét onafhankelijk digitaal referentieplatform te worden.

Een platform waarop de occasionele syndici steeds kunnen rekenen en terechtkunnen om de mede-eigendom - waarvan zij zelf deel uitmaken - op een juridisch, technisch, financieel en administratief correcte manier te beheren.

Als één hecht team loodsen de ervaren onafhankelijke raadgevers en praktijkexperten van De Vrijwillige Syndicus de niet-professionele syndici doorheen de complexe materie van de appartementsmede-eigendom.

Haar online tools worden ingezet om een doorgedreven praktische toegankelijke begeleiding en ondersteuning aan te bieden aan deze alsmaar belangrijker wordende maatschappelijke groep.

De Vrijwillige Syndicus volgt de complexe materie van de appartementsmede-eigendom op de voet op en stemt haar professionele dienstverlening en divers productaanbod af op de voortdurende veranderingen en wijzigingen, die telkens weer hun impact hebben op de wetgeving. 

“De professionele syndicus waarmee onze VME samenwerkte, gaf enige tijd geleden aan geen interesse meer te hebben in het beheer van kleinere gebouwen zoals het onze. Wij doen het beheer van ons gebouw nu zelf en hebben daarvoor een abonnement op De Vrijwillige Syndicus genomen. Als mede-eigenaar syndicus krijg ik hierdoor toegang tot interessante opleidingen en kan ik mij ook juridisch en technisch laten bijstaan door hun experten. Over deze beslissing hebben wij nog geen seconde spijt gehad! ”

Sven

Mede-eigenaar (syndicus)